S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan František Smeták. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve středu 29. července 2020 ve věku 78 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 4. srpna 2020 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.