V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Rakovec. Zemřel náhle v pátek 11. září 2020 ve věku nedožitých 76 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 18. září 2020 v 11.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.