S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Eduard Hučík. Zemřel po krátké nemoci ve čtvrtek 18. února 2021 ve věku nedožitých 77 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 24. února 2021 v 10.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.