S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Urajová. Zemřela v úterý 6. dubna 2021 ve věku 84 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úterý 13. dubna 2021 ve 13.30 hodin u rodinného hrobu na hřbitově ve Strmilově.