S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Průchová. Zemřela v úzkém rodinném kruhu ve čtvrtek 29. dubna 2021 ve věku 87 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 5.5.2021 v 11.11 hodin v chrámu Páně svatého Petra a Pavla v Popelíně.