V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Novák. Zemřel v sobotu 1. května 2021 ve věku nedožitých 89 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.