S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Danuše Hrubá. Zemřela náhle v pondělí 19. července 2021 ve věku 87 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v sobotu 24. července 2021 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo.