S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Antonín Kajzer. Zemřel náhle ve čtvrtek 22. července 2021 ve věku 75 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 24. července 2021 v 15.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.