S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Karel Smejkal. Zemřel náhle v pátek 10. září 2021 ve věku 71 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 16. září 2021 v 15.30 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.