S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Libuše Pikalová. Zemřela ve středu 8. září 2021 ve věku 97 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 15. září 2021 v 15.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.