S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná paní Marie Hrnčířová.

Zemřela náhle v pátek 10 září 2021 ve věku 87 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 17. září 2021 v 11.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.