S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná paní Marie Jedličková.

Zemřela v úterý 7. září 2021 ve věku 91 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 16. září 2021 ve 13.00 hodin v chrámu Páně svatého Jakuba ve Veselé.