V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan František Zlatuška. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pátek 1. října 2021 ve věku 65 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 8. října 2021 v 15.00 hodin v kostele svaté Máří Magdalény v Dolní Cerekvi.