V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Adolf Pěch. Zemřel v sobotu 20. listopadu 2021 ve věku 70 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.