S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Hernová. Zemřela po dlouhé nemoci v pondělí 1. srpna 2022 ve věku 86 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 5. srpna 2022 v 10.30 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách. Po mši svaté bude uložena do rodinného hrobu k tichému spánku.