V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný tatínek a dědeček pan Doc. Ing. Vlastislav Otáhal Csc. . Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve středu 14. září 2022 ve věku 94 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 20. září 2022 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.