V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a strýc pan Oldřich Jelínek. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 24. září 2022 v 11.00 hodin ve smuteční síní na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.