V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Vincenc Houdek. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 7. listopadu 2022 ve věku 80 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pondělí 14. listopadu 2022 ve 13.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách. Po církevním obřadu bude uložen do rodinného hrobu k tichému spánku.