S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný tatínek, dědeček, pradědeček a strýc pan Jan Votruba. Zemřel v sobotu 12. listopadu 2022 ve věku 81 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 19. listopadu 2022 ve 13.00 hodin v chrámu Páně v Častrově.