S nadějí na vzkříšení oznamujeme, že byla k Bohu povolána naše milovaná paní Marie Baráková. Zemřela po krátké nemoci v pondělí 14. listopadu 2022 ve věku 92 let, zaopatřena svátostmi. S naší dra hou se naposledy rozloučíme v sobotu 19. listopadu 2022 ve 13.00 hodin v kapli svaté Barbory na hřbitově v Batelově.