S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Ladislav ILLE. Zemřel náhle v pátek 3. února 2023 ve věku nedožitých 67 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.