V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Solař. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve čtvrtek 11. května 2023 ve věku 85 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 19. května 2023 ve 13.30 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.