V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Josef Matoušek. Zemřel v sobotu 13. května 2023 ve věku 76 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 20. května 2023 v 11.30 hodin v chrámu Páně svatého Jiljí na náměstí ve Strmilově. Po mši svaté bude uložen na místním hřbitově do rodinného hrobu k věčnému spánku.