S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Pricl. Zemřel náhle po dlouhé nemoci v neděli 4. února 2024 ve věku 75 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 8. února 2024 ve 14.30 hodin v chrámu Páně svatého Jiljí v Mrákotíně. Po církevním obřadu bude uložen na místním hřbitově do rodinného hrobu k věčnému spánku.