S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Zdeňka Němcová. Zemřela v neděli 26. května 2024 ve věku nedožitých 83 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 30. května 2024 ve 13.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách. Po mši svaté bude uložena do rodinného hrobu k tichému spánku.