S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Marie Vybíralová. Zemřela po dlouhé nemoci ve středu 5. června 2024 ve věku 90 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pondělí 10. června 2024 v 11.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jihlavě.