S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jiří Slunečko. Zemřel ve čtvrtek 6. června 2024 ve věku 85 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 11. června 2024 ve 14.30 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou. Po smutečním obřadu bude uložen na hřbitově v Mnichu do rodinného hrobu k tichému spánku.