S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan František Pfaur. Zemřel ve čtvrtek 6. června 2024 ve věku nedožitých 80 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve středu 12. června 2024 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.